Waarom ZBC Sportgeneeskunde Noord

De overheid heeft bepaald dat er alleen gedeclareerd kan worden vanuit de Basisverzekering door een erkende Wtzi-instelling. Dit is een ziekenhuis of een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC). Sportgeneeskunde Friesland en Sportgeneeskunde Drenthe hebben daarom samen het ZBC Sportgeneeskunde Noord opgericht. Het ZBC maakt met de zorgverzekeraars kwaliteits- en prijsafspraken.

ZBC Sportgeneeskunde Noord bestaat uit:

  • Sportgeneeskunde Friesland
  • Sportgeneeskunde Drenthe

Hoe komt uw nota tot stand en hoe wordt het tarief bepaald?

Basisverzekering

Vanaf 1 januari 2016 wordt een deel van de sportgeneeskundige zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hierbij om consulten en onderzoeken vanwege klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, of andere klachten bij sport en bewegen. Het eerste polikliniek bezoek is het begin van het Zorgtraject, waarbij de sportarts een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) opent.

Diagnose Behandel Combinatie

Binnen deze DBC worden vervolgens alle polikliniekbezoeken geregistreerd, de diagnose , de aanvullende diagnostiek (Röntgenfoto’s echo’s, MRI, bloedonderzoek, testen, etc) en de behandeling. Na 90 dagen wordt dit Zorgtraject automatisch gesloten en verzonden naar de centrale Declaratie Grouper die de ontvangen gegevens omzet naar een declarabel Zorgproduct. Als de behandeling na 90 dagen nog niet is afgerond start er een nieuw zorgtraject, nu van 120 dagen. Dit kan zich nog enkele malen herhalen. Het zorgproduct wordt dus door Grouper bepaald aan de hand van het aantal polikliniekbezoeken, de diagnose, de aangevraagde aanvullende diagnostiek en de behandeling.

Bijvoorbeeld: – 1-2 polikliniekbezoeken met of zonder Röntgen- of bloedonderzoekonderzoek bij een bepaalde diagnose leidt tot één bepaald zorgproduct met een vastgesteld bedrag  –  3 of meer polikliniekbezoeken met of zonder Röntgen- of bloedonderzoekonderzoek bij een bepaalde diagnose leidt tot een duurder zorgproduct –  1 of meer polikliniekbezoeken met dure aanvullende diagnostiek (MRI, CT-scan, echo) leidt tot een duurder zorgproduct. 

Zorgverzekeraars

Voor 2018 heeft ZBC Sportgeneeskunde Noord met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten met daarin afspraken over de prijs per Zorgproduct en een jaarbudget. Met de Achmeagroep (waaronder Zilveren Kruis en FBTO) en ONVZ (inclusief VvAA) is er een betaalovereenkomst met vaststaande tarieven maar zonder budget. In beide gevallen wordt het gehele bedrag aan ons vergoed en afhankelijk van uw eigen risico krijgt u nog een nota van uw zorgverzekering. Als er geen prijsafspraken zijn gemaakt met uw zorgverzekering is het afhankelijk van de soort verzekering die u heeft afgesloten (naturalis, budget of restitutie) welk gedeelte u vergoed krijgt. Dit staat los van uw eigen risico. Voor bijna alle zorgverzekeringen geldt dat wij rechtstreeks bij hen declareren. U krijgt dan geen rekening van ons maar wel bericht van uw verzekering welk deel u al dan niet zelf bij moet dragen. In sommige gevallen krijgt u onze nota zelf. Deze kunt u dan na betaling opsturen naar uw zorgverzekering.

Als er geen betaalovereenkomst of contract is, gelden de Passantentarieven. U krijgt dan onze nota thuis en deze kunt u na betaling opsturen naar uw zorgverzekering. Afhankelijk van het type verzekering en het eigen risico krijgt u dit bedrag dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Het komt wel voor dat het zorgproduct dat uiteindelijk wordt gefactureerd vragen oproept. We proberen zo duidelijk mogelijk op de factuur alle zorgactiviteiten te vermelden, conform de regelgeving. Heeft u toch nog vragen: stelt u deze gerust via het contactformulier.

Contact

Bent u bij Sportgeneeskunde Drenthe geweest: bel 0522-745674
Bent u bij Sportgeneeskunde Friesland geweest: bel 0513-627175

Heeft u vragen?

Het komt wel voor dat het zorgproduct dat uiteindelijk wordt gefactureerd vragen oproept. We proberen zo duidelijk mogelijk op de factuur alle zorgactiviteiten te vermelden, conform de regelgeving. Heeft u toch nog vragen: stelt u deze gerust via onderstaand contactformulier.

Passantentarieven

Tarieven indien uw Zorgverzekering geen contract met ZBC Sportgeneeskunde Noord heeft afgesloten.
ZorgproductTariefOmschrijving
131999164€506,-Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel
131999165€506,-Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie
131999178€506,-Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT‐scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
131999194€385,-Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
131999202€385,-Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
131999228€198,-1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
131999230€198,-1 of 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
131999237€198,-1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
131999239€198,-1 of 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
182199008€595,-Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen
182199028€198,-1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen
199299120€198,-1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel